Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2016

live-life
Pewnego dnia ci ludzie, którzy w Ciebie wątpili, będą opowiadać jak Cię poznali.
— sohard.soup.
Reposted fromsohard sohard viaMsChocolate MsChocolate

March 08 2016

2279 74b6 500
Reposted fromcomplexest complexest viagdziejestola gdziejestola
live-life
3032 d3e5
live-life
1264 b166 500
live-life
live-life
5596 cc7a
Reposted fromZircon Zircon viaweselefigara weselefigara
live-life
6221 4a2a 500
Reposted fromMamido Mamido viagdziejestola gdziejestola

October 26 2015

live-life
4873 c344 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
live-life
6847 b0ed 500
live-life
3314 7320 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrependimento arrependimento
live-life
6284 1c38
Zakopane, Dom Literata, 1996 rok - Szymborska dowiaduje się, że dostała Nagrodę Nobla.
Reposted frompiteczek piteczek vialiliu liliu
live-life
2001 ddb3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiliu liliu
live-life
4029 560a
Reposted fromlordi000666 lordi000666 vialiliu liliu
live-life
3187 58e5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoodforsoul foodforsoul
live-life
1298 2f2c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
live-life
Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. - Pokolenie Ikea
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul
live-life
Reposted from1911 1911 viafoodforsoul foodforsoul
live-life
Jezus uzdrawia trędowatego, człowieka, który nie jest w stanie siebie znieść, nie jest w stanie siebie zaakceptować; uzdrawia niewidomego, czyli człowieka, który odmawia spojrzenia na swoją własną rzeczywistość; uzdrawia sparaliżowanego, człowieka, którego paraliżuje strach wyjścia do innych.
— Bóg w mojej historii życia
Reposted fromonnomnom onnomnom viaweselefigara weselefigara
live-life
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl