Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2016

live-life
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola
live-life
7408 f604
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
live-life
2311 4884 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viagdziejestola gdziejestola
live-life
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
live-life
3197 36bb 500
Reposted fromalmostlover almostlover viazupelnie zupelnie
live-life
"Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym."
— John Steinbeck - "Na wschód od Edenu"
live-life
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi

wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa
Reposted fromzaru zaru viagdziejestola gdziejestola
live-life
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viagdziejestola gdziejestola
live-life
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viagdziejestola gdziejestola
6274 fff7 500
live-life
2245 8c3a
Reposted frombluuu bluuu viagdziejestola gdziejestola
live-life
Dziś wiem, że ci, którzy raz zostali opuszczeni, odczuwają potrzebę sprawdzania ludzi, którzy pojawili się w ich życiu. Chcą sprawdzić, jak bliska osoba postąpi w skrajnej sytuacji.
— Czy opuści cię tak jak wszyscy inni?
Reposted fromeajagnes eajagnes viagdziejestola gdziejestola
live-life
Nie wystarczy tylko chcieć ratować. Ten ktoś musi się na ten ratunek jeszcze zgodzić.
— Hans Fallada - "Każdy umiera w samotności"
1516 4e37 500
Reposted fromwestwood westwood viagdziejestola gdziejestola
live-life
live-life
Wartość rzeczy oceniana jest przez to, jak bardzo ktoś jej pragnie.
— Stephen King
live-life
live-life
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viagdziejestola gdziejestola
live-life
Ja wiem, po co ja żyję. Sensem mojego życia jest zasłużyć na to, żeby mnie ktoś trzymał za rękę, gdy będę umierał.
— Mariusz Szczygieł do Aldony Wiśniewskiej, "Po prostu KRALL", Gazeta Wyborcza Duży Format, 20.08.15
Reposted from1923 1923 viaMsChocolate MsChocolate
live-life
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl