Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

live-life
live-life
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazupelnie zupelnie
live-life
4441 66cd
live-life
Do Nothing!
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viazupelnie zupelnie
live-life
8833 d9c0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazupelnie zupelnie

June 12 2015

live-life
3997 7180 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaarrependimento arrependimento
live-life
4377 56e8 500
live-life
4305 f6d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweselefigara weselefigara
6267 f130 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaweselefigara weselefigara
live-life
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
— Łk 11,9-13
Reposted fromupinthesky upinthesky viaweselefigara weselefigara
live-life
Reposted frombluuu bluuu viameriel meriel
7563 33c0 500

keto-fit-mom:

goodhealthgoodvibes:

When all the berries are on sale 😍

The best. 

live-life
Reposted fromposzum poszum viaarrependimento arrependimento
live-life
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromDjana Djana viaarrependimento arrependimento
live-life
live-life
live-life
live-life
3932 61c1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl