Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

live-life
8343 3620 500
live-life
Reposted fromgruetze gruetze viaagravaine agravaine
Sponsored post
soup-sponsored
live-life
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viaagravaine agravaine
live-life
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaagravaine agravaine
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaagravaine agravaine
live-life
Luxury Safari Holidays in Tanzania at Bushbuck Safaris
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaagravaine agravaine
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee viaagravaine agravaine
live-life
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
live-life
0895 f113
live-life
8141 2bd6 500
Reposted fromthinredline thinredline viafoodforsoul foodforsoul
live-life
live-life
6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaweselefigara weselefigara
live-life
7301 176c 500
Reposted fromrol rol vialaskowa laskowa

June 27 2015

live-life
2227 fab2 500
live-life
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
live-life
live-life
live-life
live-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...